Polityka prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone na stronie lub przetwarzane w związku z jej prowadzeniem, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

Ochrona danych osobowych
Moderna Investment, zwany dalej właścicielem strony, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim i organizacjom zewnętrznym danych personalnych, takich jak: adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów i faksu oraz innych informacji identyfikujących osoby, które zamieściły swoje dane w formularzu kontaktowym na niniejszej stronie.
Właściciel strony zastrzega sobie prawo do ujawnienia takich danych tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie osób, które zamieściły swoje dane w formularzu kontaktowym lub gdy obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Agencji z mocy obowiązującego prawa.

Przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych przez Modernę Investment jest prowadzone tylko i wyłącznie na w celu usprawnienia procesu komunikacji to znaczy w celu odpowiedzi na zapytanie, opracowanie wyceny usług oraz przesłanie oferty dotyczącej współpracy.
Dostęp do danych osobowych, pochodzących z formularzy kontaktowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników naszej firmy na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. nr 80, rozporządzenie nr 521).

Subskrypcja Newslettera
Zapisanie się na listę subskrybentów Newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail, który jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn
Zapisując się na listę subskrypcji mailingowych w każdej chwili tzn. zaraz po otrzymaniu biuletynu można zrezygnować z dalszej jego subskrypcji wysyłając na adres biuro@moderna-investment.pl informację o rezygnacji.

Dane elektroniczne
Administrator serwisu zbiera informacje dotyczące wykorzystania poszczególnych podstron serwisu przez Użytkowników na podstawie analizy logów dostępowych i adresów IP; powyższe dane serwis przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych.
W celu dostosowania treści serwisu do potrzeb Użytkowników, wykorzystywane są tzw. pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer serwisu może odczytać przy każdorazowym połączeniu się Użytkownika z danego komputera. Informacje z plików cookies służą tylko i wyłącznie Administratorowi do monitorowania ruchu w serwisie. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z serwisu.

Prawa autorskie
Materiały zawarte na stronie www.xenon-park.pl nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach www. Publikacje stworzone przez pracowników Modernę Investment lub inne osoby współpracujące z Moderną Investment chronione są prawem autorskim, a ich używanie jest łamaniem prawa polskiego. Aby materiały mogły zostać pobrane ze strony i wykorzystane w innych publikacjach (elektronicznych i tradycyjnych) należy uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od właściciela strony. Kontakt w tej sprawie można nawiązać za pomocą formularza kontaktowego bądź wysyłając wiadomość na adres biuro@moderna-investment.pl

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom lub firmom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z www.xenon-park.pl. Do wiadomości tych zaliczają się informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji od serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.)

Postanowienia końcowe
Moderna Investment zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany powodowane są rozwojem technologii internetowych oraz zmianami legislacyjnymi.

Wyrażenie zgody
Korzystanie z serwisu internetowego www.xenon-park.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności lub też kwestiami dotyczącymi użytkowania niniejszego serwisu internetowego prosimy o kontakt.